Način, uslovi i rokovi isporuke

Način, uslovi i rokovi isporuke

Original Studio PR zadržava pravo da u slučaju da postoji izvesna kontradiktornost ili nejasnoća u registrovanim podacima Kupca ili narudžbenici pre dalje obrade iste, izvrši proveru podataka koje je Korisnik naveo prilikom kreiranja porudžbine u cilju validacije istih i da kontaktira Kupca e-mailom ili telefonskim putem radi ispravljanja istih i što efikasnije realizacije isporuke naručenih proizvoda.

Prodavac takođe zadržava pravo da ukoliko nije u mogućnosti da isporuči sve naručene proizvode, isporuči raspoložive od izabranih proizvoda. Kupac će biti obavešten emailom (ili telefonom) sa naznakom isporuke preostalih proizvoda od strane Prodavca.

Original Studio PR zadržava pravo otkazivanja porudžbine usled tehničkih i drugih razloga o čemu će Kupac biti obavešten putem email-a koji je naveo prilikom registracije ili telefonom.

Po prijemu porudžbine i obavljenoj validaciji podataka o Kupcu ili porudžbini, Prodavac pristupa obradi porudžbine..

Kupac cenu plaća Original Studio PR, a zajedno sa proizvodom mu se dostavlja i račun- u cenu je ukuljučen PDV. U cenu nisu uključeni troškovi dostave.

Smatra se da je ugovor o prodaji na daljinu zaključen između Original Studio PR(ponuđača) i Kupca potpisan u trenutku kada Original Studio PR potvrdi porudžbinu i Kupac primi prvu elektronsku poruku o status svoje porudžbine.

Kupac je lice čiji su podaci navedeni u porudžbini. Podatke o kupcu nije moguće izmeniti nakon slanja porudžbine.

Troškovi dostave

Prilikom plaćanja poručenih proizvoda bez obzira na izabrani način, kupac je dužan da plati i troškove dostave koji se dodaju na ukupan iznos porudžbine. Troškovi dostave prikazani su u tabeli prema standarnom cenovniku kurirske službe D-express.

 

STANDARDNI CENOVINK USLUGE DOSTAVE KURIRSKE SLUŽBE D-Express

Masa pošiljke [ kg ] Cena bez PDV-a [ din ] Cena sa PDV-om [ din ]
do 0,5 250,00 300,00
0,51 - 1 300,00 360,00
1,01 - 2 333,33 400,00
2,01 - 5 458,33 550,00
5,01 - 10 575,00 690,00
10,01 - 20 825,00 990,00
20,01 - 30 1.000,00 1.200,00
30,01 - 50 1.300,00 1.560,00

 

Za sve pošiljke mase preko 50 kg, svaki naredni kilogram se naplaćuje dodatnih 30 dinara bez PDV-a, odnosno 36 dinara sa PDV-om.

Posebne Usluge:

• Pošiljka sa označenom vrednošću naplaćuje se 1,2% od naznačene vrednosti, a minimalno 113,00 dinara sa PDV-om.

Pošiljka sa otkupninom naplaćuje se 1,2% od naznačene vrednosti, a minimalno 113,00 dinara sa PDV-om.

• Pošiljka sa zahtevom za vraćanje otpremnice naplaćuje se 113,00 dinara sa PDV-om.

• Pošiljka sa plaćenim odgovorom naplaćuje se 113,00 dinara sa PDV-om.

• Pošiljka sa povratnicom naplaćuje se 113,00 dinara sa PDV-om.

• Pošiljka sa ličnim uručenjem naplaćuje se 113,00 dinara sa PDV-om.

• SMS poruka naplaćuje se 15,00 dinara sa PDV-om.

Kupac je u obavezi da izabere jedan od 2 ponuđena načina plaćanja te ukoliko plaća preko računa uplati celokupnu vrednost kupljene robe.

Svaka narudžbenica se pre dalje obrade proverava u cilju validacije podataka koje je Korisnik naveo prilikom njenog kreiranja. Original Shop zadržava pravo pozivanja Korisnika telefonom u cilju provere podataka. U slučaju sumnje u tačnost navedenih podataka ili u slučaju da podatke nije moguće proveriti, Prodavac  zadržava pravo otkazivanja narudžebenice o čemu će Korisnik biti obavešten putem emaila koji je naveo prilikom registracije.

Isporuka kupljene robe se vrši na celoj teritoriji Rebulike Srbije od strane trećeg lica (u daljem tekstu Kurirske službe) koje po ugovoru ovlasti Prodavac. Prodavac je u obavezi da obezbedi da se roba isporuči u orginalnom pakovanju u ispravnom i funkcionalnom stanju.

Kupac  je u obavezi da obezbedi dovoljan broj lica koja će izvršiti istovar robe iz dostavnog vozila Kurirske službe. Primopredaja robe se vrši na mestu isporuke u vozilu kurirske službe.

Standarni rok isporuke je 3-4 radna dana u praksi je i kraći rok isporuke od momenta potvrde porudžbine.

Za specifične proizvode (izrada po porudžbini) naveden je rok isporuke u opisu proizvoda i taj rok definiše proizvođač. 

U slučaju da isporuka robe nije moguća, krivicom Kupca,  Prodavac ima pravo da Kupcu naplati realne troškove prilikom  ponovljene isporuke robe. Kao dokaz da je isporuka pokušana Kurirska služba će dostaviti potvrdu koja obavezno sadrži tačno vreme i lične podatke lica koje je pokušalo dostavu robe.

Prilikom isporuke robe Kurirska služba je u obavezi da Kupcu dostavi račun i prateću dokumentaciju na kojoj će Kupac potvrditi da mu je roba isporučena.

Obzirom da se roba isporučuje u orginalnom pakovanju Kupac je u obavezi da samostalno izvrši montažu kupljene robe pridržavajući se, pri tome, Uputstva za montažu koje mu se isporučuje u okviru propratne dokumentacije. Prodavac ne vrši montažu kupljene robe i ista se ne može naknadno ugovoriti i platiti od strane Kupca.

Prilikom preuzimanja robe Kupac je u obavezi da prekontroliše sadržaj paketa, jer se naknadne reklamacije, u pogledu količine i oštećenja paketa, neće uvažavati.